ИМЯ ФАМИЛИЯ
--
прозвища персонажа ♦ возраст лет ♦ внешность на английском ♦ народ


О б щ и е    с в е д е н и я

О т н о ш е н и я   с   п е р с о н а ж е м

П л а н ы   н а   и г р у

Р о д    з а н я т и й

П р и м е ч а н и я

С в я з ь   с   в а м и

Код:
[quote][align=center][size=16][font=Palatino Linotype]ИМЯ ФАМИЛИЯ[/font][/size]
[img]*ссылка на изображение[/img]
[i]прозвища персонажа ♦ возраст [sup]лет[/sup] ♦ внешность на английском ♦ народ[/i][/align][/quote]

[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]О б щ и е    с в е д е н и я[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]


[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]О т н о ш е н и я   с   п е р с о н а ж е м[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]


[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]П л а н ы   н а   и г р у[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]


[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]Р о д    з а н я т и й[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]


[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]П р и м е ч а н и я[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]


[align=center][sup][color=navy]♦[/color] [b]С в я з ь   с   в а м и[/b] [color=navy]♦[/color][/sup][/align]